Alles wat u moet weten.


Wat doen bij defect, schade of diefstal?

Wat doe ik bij pech, niet meer functioneren van het toestel?

U verwittigt ons meteen Heeft u een panne of defect ? Bel ons dan meteen op, wij kijken of er een ander toestel beschikbaar is voor omruiling.

Wat doe ik bij een diefstal?

Verwittig ons meteen. Zorg dat je je huurcontract steeds bij de hand hebt en laat de politie een attest van diefstal opstellen. Afhankelijk van het toestel, zal de waarborg ingehouden worden en als vergoeding voor de gelede schade door diefstal te dekken. Is er betwisting? Roep dan de hulp in van de politie.

Wie controleert de schade ?

Meldt u een schade ? Dan onderzoeken wij als experts de grond van de zaak. Loopt het toestel externe schade op tijdens uw huurperiode? Dan moet u in elk geval de waarborg betalen die in het contract staat vermeld.

Info over reservatie, huurperiode,...

Wanneer moet ik het toestel weer binnenbrengen?

U doet dat op de dag dat het huurcontract afloopt - vóór 20.00 uur ‘s avonds. Tenzij u een ander tijdstip heeft afgesproken bij reservering of afhaling van het toestel. Huurt u een toestel tot en met zaterdag? Dan brengt u het op maandag terug vóór 20.00uur. Huurt u een toestal tot en met zondag? Dan brengt u het op maandag terug vóór 20.00 uur.

Kan ik het toestel terugbrengen buiten de openingsuren ?

Ja. Mits duidelijke afspraak & goedkeuring van onze partij is dit mogelijk.

Hoe verleng ik de huurperiode?

Wil u de huur van uw GoPro verlengen? Neem dan contact op met ons. Eerst bekijken we of er geen andere reservaties geboekt zijn en of het mogelijk is. Indien mogelijk geven we u een nieuw wettelijk huurcontract. Zonder dit contract wordt het toestel als gestolen beschouwd indien u het niet zoals eerder afgesproken inleverd. U bent dan niet langer gedekt.
Verlengt u het huurcontract voor langere tijd?
Dan is het mogelijk dat we de waarborg verhogen.

Enkele tevreden klanten